Lake at night

Kuva/Picture: © 2022 Jouni Marttila. Kaikki oikeudet pidätetään / All Rights Reserved.

Kari Marttila - Kirjat

Click here for English section.

TODO: Tähän tulee jossain välissä ensimmäinen kirjasarjani

Saatteeksi

Nämä kirjat on toteutettu omakustanteena sähköisessä muodossa PDF-konversiona. Kirjat voi ladata urlista:

http://books.karimarttila.fi/

Yksittäisen kirjan PDF-kopion hinta on 3,0 €. Maksu sisältää yksittäisen kirjan ladatun PDF-kopion lukuoikeuden kaikille saman talouden perheenjäsenille. Saman talouden ulkopuolella sinulla ei ole oikeutta jakaa kirjan PDF-kopiota sähköpostissa, ladata sitä mihinkään palveluun, printata sitä tms.

Yksittäisen kirjan PDF-kopion voi maksaa tilille:
FI43 5721 1520 4279 69
Laita viitetiedoksi kirjan nimi.

Kirjoittajalla on päivätyö ja scifin kirjoittaminen on hänelle harrastus. Suomi on niin pieni kielialue, ettei kirjoittaja odota näistä kirjoista kummoistakaan tulonlähdettä. Mutta maksamalla kirjan pienen hinnan kirjailija tietää, kuinka paljon kirjaa luetaan ja siten voit kannustaa kirjailijaa kirjoittamaan seuraavia kirjasarjan kirjoja. Voit toki ladata PDF:n ensin, lukea sitä sen verran kuin haluat ja päättää sitten, haluatko maksaa PDF:sta pyydetyn hinnan kirjoittajan tilille. Jos maksat pyydetyn hinnan, niin voit pitää PDF:n ja jatkaa lukemista. Jos et halua maksaa hintaa, niin deletoi lataamasi PDF.

Jos haluat ottaa yhteyttä kirjojen kirjoittajaan, niin lähetä sähköpostia osoitteella kari.marttila@iki.fi. Aloita sähköpostin otsikko merkkijonolla TODOkommentti. Ilman tätä merkkijonoa sähköposti menee kirjoittajan roskapostikansioon. Huomaa, että kirjailija ei lupaa, että sähköpostiin kuitenkaan vastataan.

Jos kirjat saavat riittävästi maksavia lukijoita, niin harkitsen kirjojen kääntämistä englanniksi.

Kari Marttila Books

Books in English are not yet available.

Covering Note

These books have been self-published in electronic format using PDF. You can download these books in:

http://books.karimarttila.fi/

The price of one book’s PDF copy is 3.0 €. The fee includes the right to read the specific PDF copy of an individual book for all family members in the same household. Outside of the same household, you don’t have the right to share the PDF copy of the book, e.g., using email, upload it to any service, print it, and so on.

You can pay the PDF copy of the book using IBAN:
FI43 5721 1520 4279 69
Use reference text: the book’s name.

The author has a day job, and his hobby is writing scifi. Finland is such a small language area that the author does not expect any significant source of income from these books. But by paying a small fee for the PDF, the author knows how many readers the book has, so you can encourage the author to write the following books in the book series. Of course, you can download the PDF first, read it as much as you want, and then decide if you want to pay the fee to the author’s account. You can keep the PDF and continue reading if you pay the fee. If you don’t want to pay the fee, delete the PDF you downloaded.

If you want to contact the author, email kari.marttila@iki.fi. Add the string TODOkommentti at the beginning of the header of the email. Without this string, the email will go to the author’s spam folder. Please note that the book’s author does not promise to reply to the email.

I’ll consider translating the books into English if the books get enough paying readers.


 

Kaikille tältä sivustolta ladattaville kirjoille ja sivuston sisällölle:
© 2022 Kari Marttila. Kaikki oikeudet pidätetään.

For all books that can be downloaded from this site, and for the site content itself:
© 2022 Kari Marttila. All Rights Reserved.

Sivua päivitetty / page updated: 2022-07-10